fbpx

Odmítnutí odpovědnosti

  • Informace na této webové stránce jsou poskytovány pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a nejsou určeny jako právní rady nebo záruky. Tyto informace poskytuje společnost Czech Online Solutions s.r.o. (dále jen “společnost”) a i když se snaží, aby informace byly aktuální a správné, společnost neposkytuje žádné záruky ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti obsahu na webu pro jakýkoliv účel. Používání informací na této webové stránce je na vlastní riziko.

  • Společnost ani autor nejsou zodpovědní za žádné přímé nebo nepřímé ztráty či škody, včetně ztráty informací, zisků nebo jiných ztrát, které mohou vzniknout v souvislosti s použitím obsahu na webu aidotazy.cz. Tyto informace jsou poskytovány “tak, jak jsou” bez jakýchkoliv záruk.

  • Vy sami nesete plnou odpovědnost za použití informací na této webové stránce a za všechny možné následky, které mohou vyplynout z takového použití. Společnost ani autor nejsou zodpovědní za jakékoli škody vzniklé v důsledku použití informací z této webové stránky.

  • Výše uvedené odmítnutí odpovědnosti platí pro všechny případy a všechny možné škody, včetně, ale bez omezení, škod způsobených nedbalostí, neoprávněným použitím, záměrným konáním, nedostatečným znalostem nebo jinými faktory.

  • Tímto prohlašujete, že jste si přečetli a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami odmítnutí odpovědnosti a že je akceptujete jako součást používání této webové stránky. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, neprovádějte žádné další akce na této webové stránce.

  • Upozorňujeme, že právní systém se může lišit v různých zemích a že informace na této webové stránce mohou být platné pouze v určité jurisdikci. Proto je důležité, abyste se poradili s právníkem, pokud potřebujete právní radu ohledně svého specifického případu.

  • Tato odmítnutí odpovědnosti mohou být kdykoliv změněna bez předchozího upozornění. Proto doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tuto stránku, abyste se ujistili, že jste seznámeni s aktuálními podmínkami odmítnutí odpovědnosti.

  • Děkujeme, že jste navštívili tuto webovou stránku. Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím námi uvedených kontaktních informací.